ChileRepublika Chile
Stolica: Santiago
Waluta: peso chilijskie (CLP);
Język urzędowy: hiszpański


 

 
 

 

 


WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE.
Obywatele RP nie potrzebują wizy na pobyt do 90 dni. Nie dotyczy to przyjazdów w celu podjęcia pracy. Osoby przebywające w Chile na podstawie wizy są obowiązane do uzyskania dowodu osobistego dla cu­dzo­ziem­ców, wystawianego przez urząd stanu cywilnego. Mini­malny okres ważności paszportu przy wjeździe nie jest określony, nie ma również obowiązku okazania biletu powrot­nego. Opłata lot­niskowa w przypadku lotów międzyna­rodowych wynosi 30 USD.

PRZEPISY CELNE.
Należy zadeklarować gotówkę ponad 10 tys. USD. Rygorystyczne przepisy fitosanitarne zakazują przywozu do Chile artykułów spożywczych w stanie surowym oraz nasion i roślin. Zwolnieniu od opłat celnych podlega bagaż osobisty i rzeczy osobistego użytku (aparaty fotograficzne, kamery etc.). Bez opłat celnych można też wwieźć do 400 szt. papierosów i 2,5 l napojów alkoholowych. Należy zadeklarować rzeczy osobiste o znacznej wartości. Nie ma ograniczeń dotyczących wymiany pieniędzy. W Chile nie istnieje procedura zwrotu podatku VAT cudzoziemcom.

PRZEPISY PRAWNE.
Surowo zwalczana jest przestępczość narkotykowa. Przemyt środków odurzających podlega karze od 5 do 15 lat pozbawienia wolności.

MELDUNEK.
Obowiązek meldowania cudzoziemców spo­czywa na osobach udzielających gościny lub na administracji hoteli, w których zatrzymują się turyści.

UBEZPIECZENIE.
Nie ma obowiązku wykupienia ubezpieczeń osobowych. Polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych są uznawane wybiórczo, zależnie od rodzaju udzielonej usługi me­dycznej: uznawane są w przypadku leczenia szpitalnego, nie są uznawane w przypadku leczenia ambulatoryjnego lub udzielenia pomocy doraźnej (pogotowie).

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA. Szczepienia ochronne nie są obowiązkowe. Występuje zagrożenie żółtaczką, zwłaszcza w okresie letnim. Należy pić wodę butelkowaną lub przego­towaną, dezynfekować surowe warzywa specjalnymi kroplami. Co roku na terenach wiejskich odnotowuje się przypadki zara­żenia wirusem Hanta, przenoszonym przez myszy polne, który powoduje wysoką gorączkę i niewydolność układu oddechowego. Aby uniknąć zarażenia, należy dbać o higie­nę podczas biwakowania, zwłaszcza w połud­nio­wych regionach Chile. Zaleca się również stosowanie kremów z filtrem ochron­nym ze względu na duże promieniowanie UV. Prywatna opieka medyczna jest na dobrym poziomie. Cena stan­dardowej wizyty lekarskiej wynosi ok. 50 USD, doby w szpitalu – 350–400 USD. Płatności dokonuje się z góry go­tówką, czekiem lub kartą. Tylko w szczególnych przypadkach możliwe jest przy­jęcie w ośrodkach społecznej służby zdrowia; opłata za dobę wynosi ok. 90 USD.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW.
Od kierowców wymagane jest posiadanie krajowego i międzynarodowego prawa jazdy, wystawionego przez uprawnioną instytucję polską.

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU.
Nie ma ograniczeń.

BEZPIECZEŃSTWO.
W ostatnich latach odnotowano wzrost prze­stępczości pospolitej, szczególnie w Santiago, Valparaíso i innych ośrodkach turystycznych. Należy zachować szcze­gól­ną ostroż­ność w metrze, na dworcach autobusowych i w auto­busach dalekobieżnych.

Zalecamy, by osoby podejmujące wyprawy w Andy i trudno dostępne regiony Chile posiadały odpowiednie wyposażenie (telefon satelitarny) oraz informowały władze chilijskie i placówkę o swoich planach.

ŚWIĘTA.
Dni wolne od pracy w 2009 r.: Nowy Rok, Wielki Piątek, 1 maja – Święto Pracy, 21 maja – rocznica bitwy pod Iquique, 29 czerwca – św. Piotra i Pawła, 16 lipca – Święto Matki Boskiej z Carmen, 15 sierpnia – Wniebowzięcie NMP, 18 września – Święto Niepodległości, 19 września – Święto Armii, 12 paź­dziernika – Dzień Odkrycia Ameryki, 31 października – Dzień Kościołów Reformowanych, 1 listo­pada – Wszyst­kich Świętych, 8 grudnia – Niepokalane Poczęcie NMP, 11 grudnia – wybory prezydenckie i parlamentarne, 25 grudnia – Boże Narodzenie.

PRZYDATNE INFORMACJE:

• Niektóre firmy turystyczne przyjmują płatność w dolarach amerykańskich. W powszechnym użyciu są czeki oraz karty kredytowe i debetowe.
• Godziny urzędowania: urzędy – od poniedziałku do piątku 9.00–13.00 i 14.00–18.00; banki – od poniedziałku do piątku 9.00–14.00; poczta – od poniedziałku do piątku 8.00–19.00, w soboty 9.00–14.00; supermarkety – od ponie­działku do niedzieli 8.00–22.30, galerie handlowe – od po­niedziałku do niedzieli 11.00–21.00.

 

 

71 364 00 17; 71 333 30 30
tel/fax: 71 364 06 34
Kom: 886 544 004
Wiolka   Magda  

email

baner-najp-plaze

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA
BĄDŹ ZAWSZE NA BIEŻĄCO

baner-wypocz

wyprawy-zycia-right

barton banner