EkwadorRepublika Ekwadoru
Stolica: Quito
Waluta: dolar amerykański (USD)
Język urzędowy: hiszpański
Inne języki: keczua

 

 
 


WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE.
Obywatele polscy udający się do Ekwadoru w celach turystycz­nych, biznesowych, nauko­wych i kulturalnych są zwolnieni z obowiązku wizowego przy poby­tach do 30 dni (z możliwością przedłużenia pobytu do 90 dni). Pobyty w innym charakterze lub przekraczające 90 dni wymagają uzyskania wizy w jednym z konsulatów Ekwadoru. Wymagany jest 6-miesięczny okres ważności paszportu. Obowiązuje opłata lotniskowa przy wylocie za granicę: z Quito – 40 USD od osoby, z Guayaquil – 26 USD.

PRZEPISY CELNE.
Przepisy celne odpowiadają standardom między­narodowym. Nie ma ograniczeń dotyczących wwozu i wywozu środków płatniczych przy kwotach nie przekra­cza­jących 10 tys. USD na osobę (większe kwoty lub ich równo­wartość, np. w papierach wartościowych, należy zadeklarować przy przekraczaniu granicy). Obowiązują restryk­cyjne przepisy dotyczące wywozu materiału roślinnego i zwierzęcego, których naruszanie podlega surowym karom. Przy zakupie pamiątek imitujących wyroby kultur prekolum­bijskich należy zachować dowód kupna w celu okazania go podczas kontroli na lotnisku.

PRZEPISY PRAWNE.
Za przemyt narkotyków i handel nimi przewidziane są wysokie kary (8–25 lat pozba­wienia wolności). Należy bezwzględnie wystrzegać się przyj­mowania od osób nieznanych lub przygodnie pozna­nych jakichkolwiek przesyłek czy paczek w celu przewiezienia ich przez granicę.

MELDUNEK.
Nie ma obowiązku meldunkowego.

UBEZPIECZENIE. Ubezpieczenia osobowe i komunikacyjne nie są wymagane, zalecane jest jednak ich wykupienie, zwłaszcza od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów lecze­nia (polisy ubezpieczeniowe polskich towarzystw są po­wszech­nie uzna­wa­ne). Ponadto zalecane są odpo­wiednie ubezpiecze­nia dla osób uprawiających wspinaczkę wysokogórską, kajakar­stwo i inne sporty wysokiego ryzyka.

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA.
Zagrożenie chorobami tropikalnymi jest stosunkowo niewielkie, jednak na wybrzeżu (głównie okolice Guayaquil) i w dżungli na wschodzie kraju występuje zagrożenie malarią i dengą. Wska­zane są szcze­pienia przeciw żółtej febrze przy podróżach na obszary tropi­kalne. Okresowo występują lokalne epidemie cholery. Należy pamiętać o możliwości wystąpienia choroby wysokościowej (soroche), która objawia się bólami głowy i jamy brzusznej oraz torsjami. Opieka lekarska jest ogólnie dostępna w miastach, jednak jej koszt w przypadku usług o europejskim standardzie jest rela­tywnie wysoki. Wizyta u leka­rza ogólnego kosztuje ok. 100 USD, doba w szpitalu ok. 100 USD (bez zabiegów i leków).

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW. Wymagane jest posiadanie międzynarodowego prawa jazdy.

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU.
Nie ma specjalnych ogra­niczeń, chociaż okresowo na podróże do dżungli i na tereny zamiesz­kane przez ludność indiańską potrzebne są specjalne zezwo­lenia władz. Istnieje niebezpieczeństwo porwań w rejo­nach grani­czących z Kolumbią w północnej części kraju. Odradza się rów­nież podróże w rejony graniczące z Peru w Kordylie­rze Kondora, gdzie w latach 90. trwał konflikt zbroj­ny i dziś jeszcze można natrafić na miny przeciwpiechotne. Zaleca się ostrożność przy wyborze przewoźników autobuso­wych na trasach we­wnętrz­nych ze względu na zły stan tech­niczny pojazdów i nie­bez­pieczne górskie drogi. Ponieważ lotniska w Quito, Cuenca, Tulcán i Loja leżą wysoko w górach, zdarzają się duże opóźnienia ze względu na mgły; loty bywają też odwoływane. Połączenia z wy­spami Galapagos obsługują porty lotnicze w Guayaquil i Quito, jako jedyne oferujące bezpośrednie loty do Europy i Ameryki Północnej.

BEZPIECZEŃSTWO.
Ekwador jest krajem stosunkowo bezpiecz­nym dla turystów, jednakże w ośrodkach miejskich (zwłaszcza Quito i Guayaquil) odnotowuje się większe zagrożenie przestępczością pospolitą (kradzieże i napady). Dobrą praktyką jest deponowanie większych kwot pieniędzy, kart kredytowych oraz dokumentów w hotelowych sejfach.

ŚWIĘTA. Nowy Rok, poniedziałek i wtorek karnawału, Wielki Piątek, 1 maja, 24 maja (bitwa pod Pichinchą), 25 lipca (zało­żenie Gu­ayaquil), 10 sierpnia (Dzień Niepodległości – święto naro­dowe), 9 października (niepodległość Guayaquil), 1 i 2 lis­topada (Wszyst­kich Świętych i Zaduszki), 3 listopada (niepod­ległość Cuen­ca), 6 grudnia (założenie Quito), 25 grudnia (Boże Narodzenie).

PRZYDATNE INFORMACJE:
• Honorowane są karty kredytowe, m.in. MasterCard, VISA i American Express.
• Urzędy pracują w godzinach 9.00–13.00 i 14.00–18.00; sklepy otwarte są w godzinach 10.00–20.00. Są również sklepy cało­dobowe.

 

71 364 00 17; 71 333 30 30
tel/fax: 71 364 06 34
Kom: 886 544 004
Wiolka   Magda  

email

baner-najp-plaze

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA
BĄDŹ ZAWSZE NA BIEŻĄCO

baner-wypocz

wyprawy-zycia-right

barton banner