DominikanaRepublika Dominikańska
Stolica: Santo Domingo
Waluta: peso dominikańskie (DOP);
Język urzędowy: hiszpański

 

 
 


WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE.
Od obywateli polskich wjeż­dżających na terytorium Dominikany nie wymaga się wizy wjazdowej; muszą oni natomiast okazać bilet powrotny oraz wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów dekla­rowanego pobytu. Przepisy celne nie określają wysokości kwoty wymaganej na każdy dzień pobytu. Przy wjeździe na Dominikanę należy wykupić na granicy kartę turystyczną (ok. 15 USD), która często jest już wliczona w cenę biletu lotniczego. Posiadacz takiej kraty może przebywać na terenie kraju do 90 dni. Dzieci do lat 13 muszą podróżować pod opieką rodziców lub opiekunów. Opiekunowie powinni mieć pozwo­lenie na podróżowanie ze swoimi podopiecznymi, zalega­lizowane w urzędzie konsularnym Dominikany w państwie, z którego wyjeżdżają. Bez zalegali­zowanego dokumentu dzieci nie mogą przekroczyć granicy. Wy­ma­gany termin ważności dokumentu paszportowego – 6 miesięcy od daty przekroczenia granicy.

PRZEPISY CELNE.
Cło obowiązuje przy wwozie samochodów, motocykli, łodzi, narzędzi, maszyn, części zamiennych. Leki oraz środki psychotropowe, jeżeli przeznaczone są do użytku wy­łącznie osobistego, nie muszą być zgłaszane w dekla­racji celnej. W innych przypadkach ich przywóz jest zabro­niony, a osoba podejrzewana o nielegalny przywóz podlega karze i deportacji. Wwóz wyrobów alkoholowych jest dozwolony i nie podlega opłatom celnym wyłącznie w przy­padku ilości niehandlowych. Wwóz broni, amunicji i innych niebezpiecznych przedmiotów jest zabroniony, a przywożące je osoby podlegają karze więzienia i grzywny. Zabrania się także wwożenia materiałów o treściach porno­gra­ficznych. Można wwo­zić zwierzęta domowe, jeśli są zaszcze­pione przeciw wściekliźnie. Psy i koty wwożone są bez podatku; inne zwierzęta – tylko za zgodą Narodowego Departamentu Rolnictwa i Zoo­logii. Nie można opuścić Dominikany z sumą większą niż 10 tys. USD.

PRZEPISY PRAWNE.
Osobom naruszającym przepisy kodeksu karnego grożą sankcje prawne w postaci pozbawienia wolności oraz grzywien. Posiadanie, zażywanie i przemyt narkotyków oraz handel nimi zagrożone są karą pozbawienia wolności od 2 do 5 lat oraz wysokimi grzywnami (od 50 tys. do 250 tys. DOP). Jeszcze surowsze kary grożą za przestępstwa na tle seksualnym. Ściganiu podlegają przestępstwa związane z nielegalnym posiadaniem broni, amunicji i materiałów wybuchowych.

UBEZPIECZENIE.
Brak szczegółowych regulacji w tym za­kresie. Uznaje się bez zastrzeżeń ubezpieczenia amerykańskich towarzystw ubezpieczeniowych.

MELDUNEK. Turyści mają obowiązek zameldowania się w miej­scu pobytu (hotel, pensjonat). Wypełnia się stosowny formularz.

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA. Nie są wymagane szcze­pie­nia ochronne. Występują zagrożenia sanitarno­-epidemio­logiczne. Turystom z Europy zaleca się szczepienia przeciw żółtej febrze, tężcowi, dyfterytowi, wirusowemu za­pale­niu wątroby typu A i B, zapaleniu opon mózgowych typu A i C. Turyści planujący dłuższy pobyt na Dominikanie powinni zaszczepić się przeciw durowi brzusznemu. Występuje też zagrożenie malarią i chorobami pasożytniczymi, głównie ukła­du pokarmowego (fila­rioza, leiszmanioza, schistosomatoza) oraz wściek­lizną. Zaleca się picie wody wyłącznie bu­telkowanej i stosowanie środków odstraszających komary. Dostęp do publicznej służby zdrowia jest ograniczony. Lekarze oraz szpitale często żądają opłaty przed udzieleniem porady lub pomocy. Lekarstwa są bardzo drogie, dlatego lepiej zabrać je z Polski (muszą być jednak przepisane przez lekarza), podobnie jak środki pierwszej pomocy.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW. Nie jest wymagane międzynarodowe prawo jazdy. Wynajmując samochód, warto wykupić ubezpieczenie typu full inclusive.

BEZPIECZEŃSTWO.
Nie występuje większe zagrożenie prze­stępczością. Nie odnotowano zagrożenia terroryzmem. Poziom przestępczości pospolitej nie jest wysoki. Strefy turystyczne i plaże są regu­larnie kontrolowane przez agencje ochrony. Przeby­wając poza strefami turystycznymi, nie należy nosić biżuterii i większej ilości gotówki. Noclegi najlepiej zamawiać w hote­lach położonych w centrach turystycznych. Turyści zwie­dzający wyspę mogą ko­rzystać z hoteli w mniejszych miejscowościach, lecz nie powinni zabierać ze sobą rzeczy wartościowych (np. biżuterii).

ŚWIĘTA. Dni wolne od pracy to: 1 stycznia, 6 stycznia – Święto Trzech Króli, 21 stycznia – Święto Marii Dziewicy, patronki Dominikany, 26 stycznia – Dzień ku czci Juana Pablo Duarte, jednego z twórców państwa, 27 lutego – Dzień Niepodległości, Wielki Piątek i Wielkanoc (wszystkie sklepy i urzędy są zamk­nięte), 14 kwietnia – Dzień Panamerykański, 1 maja – Święto Pracy, 10–12 lipca – Festival de Sosua, 16 lipca – Dzień Fundacji Trinitaria, 24 lipca – Festival Merengue w Santo Domingo, 16 sierpnia – Święto Odnowy, 24 sierpnia – Dzień Świętej Merce­des, 12 października – Święto Odkrycia Ameryki, 21–25 paź­dziernika – Festival Merengue w Puerto Plata, 24 października – Dzień ONZ, 25 grudnia – Boże Narodzenie.

PRZYDATNE INFORMACJE:

• Banki są otwarte od 8.30 do 15.00 lub 18.00, w soboty i niedziele są zamknięte. Akceptowane są karty kredytowe: VISA, MasterCard, American Express i Diners Club. Bankomaty są dostępne właściwie w każdym miejscu, bezpieczne są tylko te w strefie turystycznej.
• Można wymienić dolary lub euro w bankach, kan­to­rach, hotelach. Wymiana pieniędzy na ulicy nie jest bez­piecz­na. Najlepiej płacić gotówką w dolarach amerykań­skich. Pie­niądze i karty kredytowe, a także paszporty i inne dokumenty osobiste najbezpieczniej pozostawiać w skryt­kach hotelowych (dopuszczalne jest posługiwanie się foto­kopią paszportu). Nie należy wychodzić z hotelu z większą ilością gotówki.
• Zgodnie z przepisami fiskalnymi pobierane są następujące rodzaje podatków: 5% od rachunków za pokoje hotelowe, 12% od artykułów żywnościowych i napojów.
• W większości stref turystycznych ceny są zbliżone, z wy­jątkiem najdroższych hoteli, w których zależą od standardu i loka­lizacji. Zwyczajem jest dopisywanie w res­tauracji 10% sumy rachunku za obsługę kelnerską. Przyjęte jest nego­cjo­wanie cen podczas zakupów (szczególnie na ulicy i w sklepach z pa­miątkami).
• Taksówki z reguły nie mają taksometrów, cenę należy uzgodnić przed rozpoczęciem jazdy.
• W hotelach i miejscach publicznych nie należy pić wody z kranu.
• Po­licja: tel. 911.

 

 

71 364 00 17; 71 333 30 30
tel/fax: 71 364 06 34
Kom: 886 544 004
Wiolka   Magda  

email

baner-najp-plaze

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA
BĄDŹ ZAWSZE NA BIEŻĄCO

baner-wypocz

wyprawy-zycia-right

barton banner