Europa i Bliski WschódEuropa rozciąga się południkowo na odcinku ok. 5500 km a równoleżnikowo
3500 km. Kontynent w całości leży na półkuli północnej i w większości na półkuli
wschodniej...

 

Zobacz przewodnik po Europie i Bliskim Wschodzie

 

 

 

 

Południk 0 stopni przechodzi przez ok. 20 km na wschód od Londynu.
Półwyspy stanowią 22.8% powierzchni całego kontynentu, wyspy 7,6%. Długość linii
brzegowej - 38 000 km. Najstarszy element Europy to płyta fennoskandzka obejmująca
Szwecję, Finlandię Norwegię i część Rosji. Druga najstarsza część to platforma
wschodnio-europejska obejmująca kraje na wschód od linii Łeba-Warszawa-Lublin-
Odessa. W tych częściach nie występują trzęsienia ziemi. Góry w Europie: Betyckie,
Pireneje, Alpy, Apeniny, Dynarskie, Karpaty i Bałkany. W Europie zdecydowanie
dominują niziny stworzone przez procesy denudacyjne. Deniwelacje (różnice wysokości)
w Europie są małe. Najwyższa góra - Mont Blanc 4807 m, najgłębsza depresja - Nad
morzem Kaspijskim ok. -27m. W Europie występują 3 strefy klimatyczne: nad Atlantykiem
i morzem Śródziemnym - klimat morski (małe różnice temperatury powietrza latem i
zimą). we wschodniej Europie - klimat kontynentalny (duże różnice temperatury między
latem a zimą), znaczny obszar środkowej Europy - klimat przejściowy miedzy morskim i
kontynentalnym.

Zobacz przewodnik po Europie i Bliskim Wschodzie


W klimacie subpolarnym występuje Tundra która ku południowi przechodzi
w Tajgę. Sieć wodna jest w Europie dobrze rozwinięta. Najdłuższe rzeki: Wołga, Dunaj,
Ural, Dniepr i Peczora. Europę zamieszkuje 690.000.000 ludzi co stanowi 12,1%
światowej populacji.

Bliski Wschód,
tradycyjna, również współcześnie stosowana nazwa obszaru, obejmującego południowo-zachodnią część Azji i północno-wschodnią część Afryki. Pod względem fizycznogeograficznym Bliski Wschód obejmuje półwysep Azja Mniejsza, część Wyżyny Armeńskiej, Nizinę Mezopotamii, Pustynię Syryjską, Wyżynę Syryjsko-Palestyńską, Półwysep Arabski, półwysep Synaj i wschodnią część Sahary.

Na obszarze Bliskiego Wschodu leży obecnie 16 państw: Turcja, Syria, Liban, Irak, Kuwejt, Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman, Jemen, Jordania, Autonomia Palestyńska, Izrael, Egipt i Sudan. Do Bliskiego Wschodu zalicza się niekiedy Cypr, a także kraje należące do Środkowego Wschodu, leżące dalej na wschód, przede wszystkim Iran.

Bliski Wschód znajduje się w strategicznym punkcie kuli ziemskiej, w miejscu połączenia Azji, Europy i Afryki. Tu (Egipt, Mezopotamia) powstały jedne z pierwszych cywilizacji świata. Tu również zrodziły się wielkie religie: mojżeszowa, chrześcijaństwo i islam (który obecnie dominuje w regionie).

Znaczenie Bliskiego Wschodu dla współczesnego świata zwiększa występowanie tu bogatych złóż ropy naftowej.

71 364 00 17; 71 333 30 30
tel/fax: 71 364 06 34
Kom: 886 544 004
Wiolka   Magda  

email

baner-najp-plaze

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA
BĄDŹ ZAWSZE NA BIEŻĄCO

baner-wypocz

wyprawy-zycia-right

barton banner